"Υπογραμμίζεται ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα πολιτικό και κομματικό φορέα να εκμεταλλευτεί το δίκαιο και ιερό αγώνα μας, που είναι και θα παραμείνει αδέσμευτος, με μοναδικό στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου μας"
(Από την Ανακοίνωση για την Κινητοποίηση των κατοίκων της Μεσσαπίας, που εξέδωσε ο Σύλλογός μας στις 24-7-2009)


Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

ΕΓΓΡΑΦΟ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ "ΓΑΙΑΣ" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Γ.Π.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΑΣ "Η ΓΑΙΑ"
Ψαχνά 15/01/2010, Αρ. Πρωτ. 172

Π Ρ Ο Σ :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κα Κατερίνα Διαμαντοπούλου
Πλατεία Ελευθερίας
35100 ΛΑΜΙΑ

ΚΟΙΝ: ΥΠΕΚΑ
Ειδική Γραμματεία
Κα Μαργαρίτα Καραβασίλη
Μεσογείων119
10192 ΑΘΗΝΑ

Στη Χαλκίδα στις 13/01/2010 συνεδρίασε το Συμβούλιο του Οργανισμού Εφαρμογής Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ευβοίας με θέμα το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αυλίδας, παρουσία το Δημάρχου και του εκπροσώπου της νεοσυσταθείσας εταιρείας ΒΙ.ΠΕ ΡΙΤΣΩΝΑ Α.Ε, που πρόκειται να πραγματοποιήσει επένδυση καύσης αποβλήτων στην υπό έγκριση ΒΙ.ΠΕ του Δήμου Αυλίδας στη θέση ¨Ριτσώνα". Για περισσότερα στοιχεία διαβάστε το Φ.Ε.Κ 12999/5-11-09 Α.Ε και Ε.Π.Ε, το οποίο επισυνάπτουμε στο τέλος του παρόντος εγγράφου.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε μεταξύ των άλλων φορέων ο Σύλλογός μας. Από τη διαδικασία διαπιστώσαμε τα εξής:

 • Δημιουργία ΒΙ.ΠΕ στην θέση ¨Ριτσώνα¨ με σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου.
 • Μεταφορά του λιμανιού της Χαλκίδας στην Αυλίδα με αντίθετη γνώμη του Δημάρχου.
 • Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων συγκέντρωσης και διαχείρισης στερεών αποβλήτων υπερτοπικού χαρακτήρα και θερμικής αξιοποίησης απορριμμάτων, πλην των μονάδων ανακύκλωσης.
 • Πριν την ψηφοφορία ζητήθηκε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας ο λόγος προκειμένου να αναδειχθούν οι προβληματισμοί μας και δυστυχώς δεν του δόθηκε.

Στην προκειμένη περίπτωση και χωρίς καμία διάθεση κριτικής, με την ευκαιρία αυτής της συνεδρίασης, μας απασχολούν ως Σύλλογο τα εξής:

 • Πώς ένας Οργανισμός που δεν έχει θεσμικό ρόλο διατυπώνει ουσιαστικό λόγο σε ζητήματα αναπτυξιακής προοπτικής που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα ειδικά και γενικότερα;
 • Βάσει ποίων διατάξεων οι πολιτικοί προϊστάμενοι και οι υπηρεσίες αναθέτουν ρόλους στον μη θεσμοθετημένο Οργανισμό εφαρμογής Πολεοδομικού Σχεδιασμού;
 • Ποίοι οι λόγοι που τα υπό εξέταση ή έγκριση Γ.Π.Σ. δεν κατεβαίνουν σε δημόσια διαβούλευση τόσο γενικά όσο και ειδικά (υπηρεσιακοί παράγοντες); Στην προκειμένη περίπτωση μάλιστα θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της περιοχής αφού όλοι γνωρίζουμε την μέχρι σήμερα απαξία και σε ορισμένες περιπτώσεις καταστροφής του αρχαιολογικού χώρου της Αυλίδας.
 • Ποία η σκοπιμότητα, με κατεπείγον μάλιστα το θέμα έγκρισης του Γ.Π.Σ του Δήμου Αυλίδας, όταν υφίστανται ή ανακύπτουν εύλογα ζητήματα όπως:
  -Νέα διοικητική μεταρρύθμιση (Σχέδιο Καλλικράτης).
  -Έλλειψη Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού.
  -Αναδιοργάνωση των ΒΙ.ΠΕ με εθνικό σχεδιασμό και αναθεώρηση των περιβαλλοντικών όρων.
  -Τεράστια προβλήματα ρύπανσης, μόλυνσης και καταστροφής περιβάλλοντος και υδροφόρου ορίζοντα στις περιοχές Βοιωτίας – Ευβοίας.
 • Ποιοί είναι οι λόγοι δημιουργίας της ΒΙ.ΠΕ ΡΙΤΣΩΝΑ Α.Ε και κατά πόσο επιτρέπεται;
 • Ποιές είναι οι προτάσεις και οι προοπτικές για τις υφιστάμενες βιομηχανίες (Νεοχημική, Ναυπηγείο κ.τ.λ), όταν όλοι γνωρίζουμε τον τρόπο λειτουργίας τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε αυτό των συγχωνεύσεων, εξαγοράς κλπ.;

  Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε τα ακόλουθα:
  1. Αναστολή έγκρισης όλων των Γ.Π.Σ και επανεξέταση από την αρχή όλων των προτάσεων που έχουν υποβληθεί.
  2. Αναμονή εξαγγελίας εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, όπου θα καθορίζονται χρήσεις γης, περιβαλλοντικοί όροι κλπ. από το νέο Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α.
  3. Επανασχεδιασμός των Γ.Π.Σ. μετά την εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης με το σχέδιο νόμου ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨.
  4. Επαναδιατύπωση των όρων και προϋποθέσεων δημιουργίας και λειτουργίας Οργανισμών Εφαρμογής Πολεοδομικού Σχεδιασμού μετά την οριστικοποίηση της διοικητικής μεταρρύθμισης.
  5. Ακύρωση των μη θεσμοθετημένων Οργανισμών Εφαρμογής Πολεοδομικού Σχεδιασμού σε όλες τις Νομαρχίες.
  6. Επανέλεγχος όλων των υφιστάμενων βιομηχανιών στην Αυλίδα (Αδειοδότηση - Παραγωγή - Διάθεση αποβλήτων - Ισοζύγιο).

  Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Ευσταθία Κορδέλη

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Νικόλαος Χασάνδρας

____________________________

ΦΕΚ 12999 / 5-11-2009


1 σχόλιο: