"Υπογραμμίζεται ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα πολιτικό και κομματικό φορέα να εκμεταλλευτεί το δίκαιο και ιερό αγώνα μας, που είναι και θα παραμείνει αδέσμευτος, με μοναδικό στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου μας"
(Από την Ανακοίνωση για την Κινητοποίηση των κατοίκων της Μεσσαπίας, που εξέδωσε ο Σύλλογός μας στις 24-7-2009)


Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΡΙΟ ΣΤΟ Cr(VI)

Με τα δύο παρακάτω έγγραφα, που αποστέλλει η "Γαία" προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Λοβέρδο και προς τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, κ. Παναγιώτη Μέρκο, ζητά την άμεση ενεργοποίησή τους για τη θέσπιση ανώτερου επιτρεπτου ορίου εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό.

Ψαχνά 26-1-2012
Α.Π. 287

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Υπουργό Κο Ανδρέα Λοβέρδο
Αριστοτέλους 17
10433 Αθήνα

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Από τις αρχές του έτους 2009 έχει διαπιστωθεί και τεκμηριωθεί επιστημονικά η ανίχνευση μεγάλων ποσοτήτων εξασθενούς χρωμίου στο νερό οικιακής χρήσης σε πολλές γεωτρήσεις στην περιοχή του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων Ευβοίας.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου σας, του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ και άλλων αρμοδίων ότι θα εκδοθεί Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό ανώτατης τιμής εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση.

Στην προσπάθεια να προστατευτεί η υγεία των συμπολιτών από τη χρήση και κατανάλωση ρυπασμένου πόσιμου νερού, οι σύλλογοι της περιοχής μας αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε το έτος 2010 στην Ελληνική Δικαιοσύνη αφού οι αρμόδιοι φορείς της πολιτείας (Υπουργεία, Περιφέρεια Ν.Α και Τ.Α.) δεν αντιμετώπισαν το υπαρκτό πρόβλημα όπως θα όφειλαν.
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας εξέδωσε την υπ' αριθμ. 1158/30-6-2010 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία απαγορεύει την παροχή νερού οικιακής χρήσης στους πολίτες, με συγκέντρωση εξασθενούς χρωμίου μεγαλύτερη των 2 μg/lt.

Από τον Ιούλιο του 2011 έχει δημοσιευτεί η έκθεση της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με την οποία η κατανάλωση νερού με περιεκτικότητα 0,02 μg/lt σε εξασθενές χρώμιο, προκαλεί έναν επιπλέον καρκίνο ανά εκατομμύριο κατοίκους. Την ίδια βεβαίως επιστημονική άποψη έχει εκφράσει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά και ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων σε διεθνή ημερίδα που πραγματοποιήθηκε πριν από ένα χρόνο στο ΥΠΕΚΑ.

Πρόσφατα, μάλιστα, πληροφορηθήκαμε από τα Μ.Μ.Ε. για την καταγγελία των Οικολόγων Πράσινων και του ΠΑΚΟΕ σχετικά με την ανίχνευση μεγάλων ποσοτήτων εξασθενούς χρωμίου στο εμφιαλωμένο νερό ορισμένων εταιριών.

Από τα παραπάνω, εύλογα ανακύπτει η αδήριτη ανάγκη έκδοσης νέας Κ.Υ.Α., στην οποία θα πρέπει να ορίζεται ρητά η ανώτερη επιτρεπτή τιμή εξασθενούς χρωμίου στο νερό οικιακής χρήσης. Τούτο επιβάλλεται να γίνει άμεσα, γιατί η υφιστάμενη Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 αναφέρεται μόνο στην ανίχνευση ολικού χρωμίου στο πόσιμο νερό, πράγμα που χρησιμοποιείται ως άλλοθι από τους ρυπαντές αλλά και τους διαχειριστές και έμπορους του πόσιμου νερού, ώστε να αποφεύγουν τον έλεγχο των τιμών του εξασθενούς χρωμίου.

Είναι ανεπίτρεπτο να συνεχίζεται η ολιγωρία της πολιτείας αναφορικά με την θέσπιση ασφαλών ορίων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, όταν για το νερό του ποταμού Ασωπού το ανώτατο επιτρεπτό όριο είναι τα 3 μg/lt εξασθενούς χρωμίου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 20488/19-5-10 (ΦΕΚ 749Β/2010).

Κατόπιν τούτων και λαμβάνοντας υπόψη μας το Α.Π. 20553/09/2.4/17-1-2012 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, θεωρούμε ότι οφείλει η πολιτεία με πρωτοβουλία του υπουργείου σας να προχωρήσει επιτέλους στη θεσμική οριοθέτηση ανώτατης τιμής ανίχνευσης εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, ώστε να διασφαλίζεται το κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία, όπως ορίζεται από το Ελληνικό Σύνταγμα (Άρθρο 21, παρ. 3), τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (Αρθ.11), το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα (Αρθ.18) και την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   
Νίκος Χασάνδρας

_________________________


Ψαχνά, 26-1-2012
Α.Π. 289

ΠΡΟΣ:
Y.Π.E.K.A.
Ειδικο Γραμματεα Υδάτων Κο Α. Ανδρεαδάκη
Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας
11526 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού
Σχετ: 20553 / 09 / 2.4 / 17-1-2012 / Συνήγορος του Πολίτη

Έχει παρέλθει σχεδόν ένας χρόνος από την ημερίδα που διοργανώσατε αναφορικά με την ανίχνευση εξασθενούς χρωμίου στο νερό οικιακής χρήσης και τις επιπτώσεις αυτού στην υγεία των πολιτών.

Τον μήνα Απρίλιο κλείνουν τρία χρόνια αφότου διαπιστώθηκε το μεγάλο πρόβλημα στο πόσιμο νερό της περιοχής μας, ενώ διανύουμε ήδη το δεύτερο χρόνο από την έκδοση των ασφαλιστικών μέτρων από το πρωτοδικείο Χαλκίδας (1158/30-6-2010), δια της οποίας μεταξύ των άλλων απαγορεύεται ρητά η διάθεση νερού οικιακής χρήσης με περιεκτικότητα εξασθενούς χρωμίου μεγαλύτερη των 2 μg/lt.

Παρά τη δέσμευση της Υπουργού από το μήνα Σεπτέβριο του 2010 στα Ψαχνά, ότι θα δοθεί λύση με την εξασφάλιση πόσιμου νερού από την ΕΥΔΑΠ για όλη τη Μεσσαπία, μέχρι σήμερα δεν έχουμε μπροστά μας τίποτα το χειροπιαστό.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, πρόσφατα ήλθε στο φως της δημοσιότητας η ανίχνευση εξασθενούς χρωμίου και σε ορισμένα εμφιαλωμένα νερά.

Κατόπιν τούτων και σε συνδυασμό με τις διαπιστώσεις που αναφέρονται στο παραπάνω σχετικό έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, ζητάμε την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας των πολιτών, ώστε να διασφαλίζεται το αυτονόητο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών για πρόσβαση σε νερό υγιεινό αλλά και επαρκές.

Το πρώτο και αναγκαίο είναι η έκδοση Κ.Υ.Α. η οποία θα ορίζει ανώτατο όριο ανίχνευσης σε εξασθενές χρώμιο για το νερό ανθρώπινης χρήσης, σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αλλά εξίσου αναγκαία είναι και η άμεση ενεργοποίηση των μελετών της ΕΥΔΑΠ για την κατασκευή των απαραίτητων έργων ύδρευσης της περιοχής μας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αναστασία Μπισμπικοπούλου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκος Χασάνδρας                   
   

Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, με την υπ' αριθμ. 3/88/11-12-2011 απόφαση του, συγκαλεί την ετήσια τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012 στις 7 το βράδυ, στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου του Ι. Ν.  Αγίου Νικολάου, με τα εξής θέματα:

1.    Ενημέρωση και Ανακοινώσεις.
2.    Απολογισμός Δράσης έτους 2011.
3.    Προγραμματισμός Δράσης έτους 2012.
4.    Οικονομικός / Ταμειακός απολογισμός και έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5.    Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
6.    Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διετία 2012-2014.                                    

Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι να δώσουν το παρόν.

Ψαχνά, 05-01-2012
Από το Δ.Σ.