"Υπογραμμίζεται ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα πολιτικό και κομματικό φορέα να εκμεταλλευτεί το δίκαιο και ιερό αγώνα μας, που είναι και θα παραμείνει αδέσμευτος, με μοναδικό στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου μας"
(Από την Ανακοίνωση για την Κινητοποίηση των κατοίκων της Μεσσαπίας, που εξέδωσε ο Σύλλογός μας στις 24-7-2009)


Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Ἐγγραφο του Συλλόγου μας προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Αναστάσιο Γιαννίτση και τη Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπη Γερακούδη (Α.Π. 298/12-4-2012):

Το Περιφερειακό συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, στη συνεδρίαση της 29/2/2011, μεταξύ άλλων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία και παρά τις ενστάσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης όσον αφορά στη νομιμότητα, τον ορισμό νέας Εκτελεστικής επιτροπής στον Οργανισμό εφαρμογής Πολεοδομικού σχεδιασμού Εύβοιας.

Ο οργανισμός αυτός είναι Ν.Π.Δ.Δ. και συστάθηκε το 2006 κατόπιν αποφάσεως του τότε Νομαρχιακού συμβουλίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 529Β/28-4-2006, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2508/97.

Το νομικό αυτό πρόσωπο, όμως, δεν απέκτησε νομική και θεσμική υπόσταση, γιατί ποτέ δεν εξεδόθη το εκτελεστικό Προεδρικό διάταγμα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του ν.250 8/97, σύμφωνα με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Συνεπώς, τόσο η σύσταση όσο και η λειτουργία αυτού του Οργανισμού είναι αυθαίρετη, καθότι στερείται νομικού ερείσματος. Το Περιφερειακό Συμβούλιο όφειλε να διερευνήσει το θεσμικό υπόβαθρο του οργανισμού και να παραπέμψει το θέμα πριν την απόφαση του στην αρμόδια νομική υπηρεσία, προκειμένου να λάβει σχετική γνωμοδότηση.

Εκτός αυτού,  το Περιφερειακό Συμβούλιο υπέπεσε και σε άλλο ολίσθημα, αφού από την απόφαση ορισμού απουσιάζει το όνομα και το επώνυμο του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε., αναφέροντας απλώς ότι θα οριστεί. Μάλιστα, τα στοιχεία του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. ποτέ δεν δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο και διαπιστώσαμε τον ορισμό του από το ευχαριστήριο έγγραφο (Α.Π. Οικ. 284/16-3-2012) του Αντιπεριφερειάρχη, κ. Αθ. Μπουραντά, προς την Εκτελεστική επιτροπή. Σε ένα σημείο του εγγράφου του, ο κ. Μπουραντάς αναφέρει τα εξής: " Ευχόμαστε επιτυχία στο έργο σας, το οποίο είναι σημαντικό, τόσο προς τη σημασία του (καθορισμός χρήσεων γης – ανάπτυξη του τόπου) όσο και προς την ποσότητά του". Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης υπερβαίνει κάθε έννοια δικαίου απονέμοντας εξωθεσμικό ρόλο στην επιτροπή, αφού ούτε από την ιδρυτική πράξη του Οργανισμού παρέχεται τέτοια αρμοδιότητα τόσο στο νομικό πρόσωπο (άρθρο 1) όσο και στην εκτελεστική επιτροπή (άρθρο 3), μα ούτε και από το ν.2508/97 προβλέπεται ο καθορισμός χρήσεων γης.

Το γεγονός αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποσιωπηθεί ούτε και να αποσυνδεθεί από την όλη λειτουργία του διαβλητού Οργανισμού, αφού καθ' όλο το χρονικό διάστημα (2006 έως 2010) ο εν λόγω Οργανισμός, χωρίς την απαραίτητη θεσμική εξουσιοδότηση, είχε ενεργό ρόλο και συμμετοχή σε πολλά θέματα σχετικά με Σ.ΧΟ.Α.Π., Γ.Π.Σ., ΒΙ.ΠΕ. κλπ. Οι δε μελέτες των Γ.Π.Σ. του πρώην δήμου Μεσσαπίων και της ΒΙ.ΠΕ. Ριτσώνας χρήζουν περαιτέρω ελέγχου.

Ειδικά για τη ΒΙ.ΠΕ. Ριτσώνας, πριν ακόμη εγκριθεί η μελέτη, συστάθηκε Ανώνυμη Εταιρεία (ΦΕΚ 12999/12-11-09), στην οποία Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει οριστεί ο κ. Αθ. Μπουραντάς, που τότε είχε την ιδιότητα του Νομάρχη της Εύβοιας.

Κατόπιν τούτων ζητάμε να ανακαλέσετε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ως μη νόμιμη και να διερευνήσετε τυχόν προθέσεις, πιθανό δόλο των εισηγητών και σκοπιμότητα ενεργοποίησης ενός ακυρώσιμου οργανισμού.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος: Νίκος Χασάνδρας
Η Γεν. Γραμματέας: Αναστασία Μπισμπικοπούλου