"Υπογραμμίζεται ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα πολιτικό και κομματικό φορέα να εκμεταλλευτεί το δίκαιο και ιερό αγώνα μας, που είναι και θα παραμείνει αδέσμευτος, με μοναδικό στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου μας"
(Από την Ανακοίνωση για την Κινητοποίηση των κατοίκων της Μεσσαπίας, που εξέδωσε ο Σύλλογός μας στις 24-7-2009)


Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ "ΓΑΙΑΣ" ΓΙΑ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ

Ψαχνά, 31-3-2010
Αρ. Πρωτ. 191

ΠΡΟΣ:
1) Αξιότιμο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας
341 00 Χαλκίδα

2)Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Διεύθυνση Υδάτων
Θερμοπυλών 60
351 00 Λαμία

ΚΟΙΝ:
Γραφείο Γενικού Γραμματέως
Κον Βασίλη Αναλυτή
Πλατεία Ελευθερίας
351 00 Λαμία

ΘΕΜΑ: Μη αδειοδοτημένες γεωτρήσεις της εταιρείας ΛΑΡΚΟ

Από τον Σεπτέμβριο του έτους 2008 η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Δ/νση Υδάτων) είναι ενήμερη για τη διάνοιξη και την λειτουργία μεγάλου αριθμού μη αδειοδοτημένων γεωτρήσεων από την εταιρεία ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ πολύ κοντά στο Τ.Δ. Σταυρού του Δήμου Μεσσαπίων.

Η Δ/νση Υδάτων στις 9-10-2008 απέστειλε ύστερα από καταγγελία του δασικού συνεταιρισμού και κατοίκων του χωριού Σταυρός, το με Α।Π 2309 έγγραφο προς την εταιρεία ΛΑΡΚΟ με το οποίο ζητάει να βεβαιώσει την ανόρυξη αυτών των γεωτρήσεων και ταυτόχρονα επισημαίνει ότι αν όντως έχουν διανοιχθεί αυτές οι γεωτρήσεις, είναι παράνομες.

Στις 25-11-2008 με το υπ' αριθμ। 2760 έγγραφο η Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας ζητάει από την εταιρεία ΛΑΡΚΟ να υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα αδειοδότησης αυτών των γεωτρήσεων। Στην συνέχεια η ίδια Δ/νση αποστέλλει προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση Ε।Α।Ρ.Θ, Τμήμα Βιομηχανιών το υπ' αριθμ. 331/6.2.2009 έγγραφο και ζητάει την υποβληθείσα από την εταιρεία ΛΑΡΚΟ, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), ως και την έγκριση αυτής αντί να προβεί στην σφράγιση των γεωτρήσεων όπως είχε υποχρέωση σύμφωνα με το Ν. 3199/03 την ΚΥΑ 43504 και την υπ' αριθμ. 142/08 απόφαση του Γ.Γ Π.Σ.Ε.

Προκειμένου να διευκολύνουμε την υπηρεσία, ως σύλλογος στις 16-2-2009 με το υπ' αριθμ। 53 έγγραφο ζητάμε από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και το Δασαρχείο να προβούν σε ελέγχους προς την εταιρεία ΛΑΡΚΟ τόσο για την ανόρυξη των μη αδειοδοτημένων γεωτρήσεων όσο και για το κλείσιμο των φυσικών υδατορευμάτων με εναποθέσεις προϊόντων εκσκαφής που επί χρόνια σωρεύουν στους χώρους εξόρυξης.

Η Δ/νση Υδάτων αναγκάζεται στις 23-2-2009 με το υπ' αριθμ. 489 έγγραφο να ζητήσει από την εταιρεία ΛΑΡΚΟ όλα τα στοιχεία που αυτή έχει υποβάλει το αργότερο μέχρι τις 30-3-2009.

Την επομένη 24.2.2009 η ίδια Υπηρεσία (Δ/νση Υδάτων) υποβάλλει προς το ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. το υπ' αριθμ. 462 έγγραφο επειδή φαίνεται δεν δόθηκαν τα αιτηθέντα στοιχεία που είχαν ζητηθεί με το υπ' αριθμ. 331/6-2-2009 έγγραφο.

Στις 3-3-2009 η Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. του ΥΠΕΧΩΔΕ διαβιβάζει προς την Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ το αίτημα της Δ/νσης Υδάτων της Περιφέρειας με το υπ' αριθμ. 101415 έγγραφο δηλώνοντας την αναρμοδιότητά της!

Επειδή από την παραπάνω ανταλλαγή εγγράφων των Υπηρεσιών διαπιστώνουμε μια προσπάθεια εκτόνωσης ή και ίσως συγκάλυψη της παρανομίας, αναγκαζόμαστε να απευθύνουμε το υπ΄αριθμ 57/12-3-2009 έγγραφο στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και στην συνέχεια το υπ' αριθμ. 64/8-4-2009 έγγραφο στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας το αυτονόητο, δηλαδή την εφαρμογή του νόμου.

Δυστυχώς όμως. αντί ουσιαστικής αντιμετώπισης του σοβαρού προβλήματος από τις Υπηρεσίες, λάβαμε το έγγραφο υπ' αριθμ. 33821/3325/22-5-2009 έγγραφο άλλης πια Υπηρεσίας της Περιφέρειας, που μας γνωρίζει ότι η καταγγελία μας εστάλη στο ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νση Περ. Σχεδιασμού) χωρίς μέχρι σήμερα να μπορούμε να εξηγήσουμε τους λόγους αυτής της υπηρεσιακής συμπεριφοράς.

Στις 3-6-2009 η Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας μας απέστειλε το υπ' αριθμ. 1487/3-6-2009 έγγραφο το οποίο πραγματικά μας εξέπληξε για τους εξής λόγους:
· Η υπηρεσία παραδέχεται ότι δεν έχει πραγματοποιήσει καμιά αυτοψία στην επίδικη περιοχή.
· Η υπηρεσία δέχεται τις απόψεις της εταιρείας ΛΑΡΚΟ και καμία αναφορά δεν γίνεται για τις μέχρι τώρα παραβατικές ενέργειες της εταιρείας.
· Η υπηρεσία αποφαίνεται ότι δεν είναι καλή η στατικότητα του υπεδάφους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην στήριξη του ταινιόδρομου μεταφοράς του μεταλλεύματος από το σπαστηροτριβείο (Βύρα)στο σημείο εναπόθεσης (παραλία Βρυσάκια) όπου είναι και το σημείο εμπλουτισμού του μεταλλεύματος.

Κατά την άποψή μας η αιτιολόγηση αυτή είναι αβάσιμη και αστήρικτη, αφού η εταιρεία δεν προέβη μέχρι και σήμερα στην εξυγίανση του υπεδάφους και αντί αυτού συνεχίζει τη διάνοιξη νέων γεωτρήσεων των οποίων το βάθος δεν έχει διαπιστωθεί από καμία υπηρεσία.

Η υπηρεσία καταλήγει στο εύκολο συμπέρασμα ότι οι αντλήσεις της ΛΑΡΚΟ δεν επηρεάζουν τις παρακείμενες γεωτρήσεις ύδρευσης και τα πηγάδια άρδευσης των κατοίκων του Τ.Δ. Σταυρού του Δήμου Μεσσαπίων, χωρίς όμως καμία επιστημονική τεκμηρίωση.

Κατόπιν αυτών και επειδή θεωρούμε ότι αντιμετωπίζουν με ελαφρότητα τους θεσμούς, αποστείλαμε τα ακόλουθα έγγραφα: α)Προς τους Υπουργούς Π.Ε.Κ.Α και Αγροτικής Ανάπτυξης το από 17-10-2009 και β)Προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Δ/νση Υδάτων) το υπ' αριθμ. 188/8-3-2010, ζητώντας την εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμιά ουσιαστική απάντηση και ούτε υπήρξε οποιαδήποτε ενέργεια, από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, για την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία. Αντίθετα, διαπιστώσαμε την ανόρυξη επτά (7) νέων γεωτρήσεων στην ίδια τοποθεσία, οι οποίες είναι έτοιμες να λειτουργήσουν.

Ύστερα από τα παραπάνω, ζητάμε την εφαρμογή των υφιστάμενων θεσμικών διατάξεων, την τιμωρία των υπευθύνων και την επιτόπου επίσκεψη των υπηρεσιών για την διαπίστωση των όσων μέχρι σήμερα καταγγέλλουμε.

Με τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκος Χασάνδρας
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κων/νος Μαζαράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου