"Υπογραμμίζεται ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα πολιτικό και κομματικό φορέα να εκμεταλλευτεί το δίκαιο και ιερό αγώνα μας, που είναι και θα παραμείνει αδέσμευτος, με μοναδικό στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου μας"
(Από την Ανακοίνωση για την Κινητοποίηση των κατοίκων της Μεσσαπίας, που εξέδωσε ο Σύλλογός μας στις 24-7-2009)


Κυριακή, 4 Ιουλίου 2010

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΙΩΝ ΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ

'Εγγραφο της "Γαίας" προς τις Υπουργούς Περιβάλλοντος και Υγείας:

Ψαχνά, 5-7-2010
Αρ. Πρωτ. 216

ΠΡΟΣ:

1. ΥΠΟΥΡΓΟ Π.Ε.Κ.Α
Κα Τίνα Μπιρμπίλη
Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα

2. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Κα Μαρ. Ξενογιαννακοπούλου
Αριστοτέλους 17, 10433 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υ.Π.Ε.Κ.Α. - ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Κα Μ. Καραβασίλη
Λ. Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα

2. Υ.Π.Ε.Κ.Α. - ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΔΑΤΩΝ
Κο Ανδρέα Ανδρεαδάκη
Ιατρίδου 2 και Κηφισίας 124, 11526 Αθήνα


Θέμα : Διάκριση ορίων ολικού και εξασθενούς χρωμίου

Όπως γνωρίζετε, εδώ και σχεδόν 2 χρόνια, έχουν ανιχνευτεί υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου και άλλων βαρέων μετάλλων στον υδροφόρο ορίζοντα του Δήμου Μεσσαπίων με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να πίνουν τοξινωμένο νερό.

Ο Σύλλογός μας, με πρωτοβουλίες του οποίου έγινε γνωστό το πρόβλημα, στράφηκε προς κάθε κατεύθυνση ( Υπουργεία, Ε.Υ.Ε.Π, Περιφέρεια και Τ.Α. α' και β' βαθμού), προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας των πολιτών και αποκατάστασης του ρυπασμένου υπέργειου και υπόγειου περιβάλλοντος.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα, όμως, αντιμετωπιζόμαστε σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε απογοητευμένοι και οργισμένοι, αφού η Τ.Α. α' βαθμού αρνείται την ύπαρξη του προβλήματος στο πόσιμο νερό και η πολιτεία διά των αρμοδίων δεν υποχρεώνει τον Δήμαρχο να εφαρμόσει την Κ.Υ.Α. 2600/2001 (ΦΕΚ 892/6/11-7-2001), η οποία διέπεται από την αρχή της πρόληψης και προστατεύει όχι μόνο από βέβαιο κίνδυνο, αλλά και από ενδεχόμενο. Άλλωστε, είναι πρακτικά αδύνατο ο οιοσδήποτε νόμος , όσο και να παρακολουθεί την επιστημονική γνώση, να δίνει όρια για καθεμία από τις χιλιάδες ουσίες που είναι σήμερα γνωστές ή θα ανακαλυφθούν στο μέλλον.

Είναι για μας αδιανόητο να διαβάζουμε στην Κ.Υ.Α. 20488(ΦΕΚ 747Β/31-5-2010) ότι ορίζονται ως ανώτατο όριο εξασθενούς χρωμίου τα 3 μg/l στο νερό του ποταμού Ασωπού, ενώ οι Δημότες στην Μεσσαπία είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιούμε νερό με συγκεντρώσεις σε εξασθενές χρώμιο από 25 έως 60 μg/l. Σύμφωνα με όλα τα επιστημονικά δεδομένα, την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και άλλους επιστημονικούς φορείς, το εξασθενές χρώμιο έχει αποδειχτεί κλινικά ότι προκαλεί ανεπανόρθωτες βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό. Με ανάλογο σκεπτικό, ύστερα από την καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θήβας για τον Δήμαρχο Οινοφύτων, ακολούθησε και η καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (1158/30-6-2010) για τον Δήμαρχο Μεσσαπίων, διά της οποίας υποχρεούται να παρέχει νερό οικιακής και βιομηχανικής χρήσης με όριο εξασθενούς χρωμίου τα 2 μg/l.

Πρόσφατα μάλιστα, με έγγραφό του το Γ.Χ.Κ. αναγνωρίζει ότι το χρώμιο πάνω από τα 8 μg/l είναι μη φυσιολογικό - ανθρωπογενούς προέλευσης. Δικαιολογημένα, λοιπόν, δεν επιτρέπεται ο Δήμος να μας παρέχει νερό επικίνδυνο νερό, έστω και με την ανοχή της πολιτείας.

Κατόπιν αυτών και πέραν των άλλων σχετικών αιτημάτων που έχουμε ως Σύλλογος υποβάλει κατά τα δύο τελευταία χρόνια, θεωρούμε άκρως απαραίτητο και επείγον να εκδοθεί διευκρινιστική υπουργική απόφαση, η οποία θα πρέπει ρητά να διακρίνει το ολικό από το εξασθενές χρώμιο.

Σε αντίθετη περίπτωση και όσο θα συνεχίζεται η ακατανόητη χρονοτριβή για την αυτονόητη λύση, τόσο θα αυξάνονται και οι πιθανότητες κοινωνικών συγκρούσεων με απρόβλεπτες συνέπειες και η αγανάκτηση ενδέχεται να μετατραπεί σύντομα σε οργή, εφόσον οι αρμόδιοι της Τ.Α. συνεχίζουν να υδροδοτούν τους κατοίκους με νερό τοξινωμένο, επικαλούμενοι το όριο των 50 μg/l ολικού χρωμίου.

Για όλους αυτούς τους λόγους και για να μην γίνουμε μάρτυρες ακραίων και ανεξέλεγκτων καταστάσεων, αλλά και για να μην υποβαθμιστεί τελείως η περιοχή μας, ζητάμε όπως λάβετε υπόψη σας τόσο τα ισχύοντα επιστημονικά δεδομένα όσο και τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις και ορίσετε άμεσα την προβλεπόμενη μηδενική τιμή εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, εξαγγέλλοντας παράλληλα τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου