"Υπογραμμίζεται ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα πολιτικό και κομματικό φορέα να εκμεταλλευτεί το δίκαιο και ιερό αγώνα μας, που είναι και θα παραμείνει αδέσμευτος, με μοναδικό στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου μας"
(Από την Ανακοίνωση για την Κινητοποίηση των κατοίκων της Μεσσαπίας, που εξέδωσε ο Σύλλογός μας στις 24-7-2009)


Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2009

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "Η ΓΑΙΑ"

Ελάτε να δυναμώσουμε τη φωνή μας με κοινό στόχο τη διαρκή και ουσιαστική παρέμβαση υπέρ του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής μας.
Εκτυπώστε το παρακάτω έντυπο αίτησης ή καλύτερα κατεβάστε ένα έντυπο αίτησης (doc) από εδώ και αφού το συμπληρώσετε, μπορείτε είτε να το προσκομίσετε στα γραφεία του Συλλόγου (Αθ. Μποδοσάκη 9, Ψαχνά) είτε να το αποστείλετε ως συνημμένο με e-mail (syllogosgaia@gmail.com).Οι Όροι του Καταστατικού που αναφέρονται στα Τακτικά Μέλη (εγγραφή, αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις) είναι οι εξής:
α) Δικαίωμα να γίνουν μέλη του Συλλόγου έχουν όλοι όσοι κατοικούν, διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά ή εργάζονται ή σπουδάζουν στην περιοχή του Δήμου Μεσσαπίων ή έχουν γεννηθεί σε αυτή, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους και το φύλο τους. Επίσης, δικαίωμα να γίνουν μέλη έχουν και οι σύζυγοι των γενημένων στον Δήμο Μεσσαπίων.
β) Όλα τα μέλη είναι ίσα μεταξύ τους και συμμετέχουν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Συλλόγου. Κάθε μέλος τακτικό έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Μέλη που δεν είναι ταμιακώς εντάξει ούτε εκλέγουν ούτε εκλέγονται.
γ) Το δικαίωμα εγγραφής μέλους στο Σύλλογο ανέρχεται στο ποσό των 5,οο ευρώ, που συνοδεύει τη γραπτή του αίτηση εγγραφής προς το Δ.Σ. Κάθε μέλος υποχρεούται να δίνει μηνιαία συνδρομή από 5,οο ευρώ ή, αν προκαταβάλει την ετήσια συνδρομή, αυτή ανέρχεται στο ποσό των 50,οο ευρώ. Το ποσό τούτο, καθώς και το ποσό του δικαιώματος εγγραφής, μπορούν να αλλάξουν μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης, τα ποσά αυτά αυξομειώνονται ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Της συνδρομής εξαιρούνται οι φοιτητές-μέλη του Συλλόγου.
δ) Τα τακτικά μέλη οφείλουν να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, να πειθαρχούν στις διατάξεις του παρόντος, καθώς και στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως και να εφαρμόζουν αυτές, να εργάζονται για τους σκοπούς του Συλλόγου και να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις, όταν καλούνται από τη Διοίκηση του Συλλόγου.
ε) Για τη διαγραφή μέλους αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Μέλος διαγράφεται, αν ψηφίσουν τη διαγραφή του τα 3/4 από τα παρόντα μέλη.
30 Μαρτίου 2007 - Οι ιδρυτές (υπογραφές)

2 σχόλια: